Röjning av högt gräs och sly

För att kunna nyttja tomten på bästa sätt behöver man då och då röja sly och kapa högt gräs. Det är en tjänst Rinalds Trädgårdsservice AB utför och vi använder oss bland annat av en trimmer för att smidigt få bort det höga gräset runt träd. Trädgården ser genast mer välansad ut och utemiljön blir trevligare.