Stubbfräsning

Fräsning av stubbar

Att ta bort stubben sedan ett träd fällts är önskvärt. Dels blir det lättare att sköta gräsmattan när stubben är borta, dels slipper du myror som annars gärna bygger bo i gamla stubbar. Anlita oss gärna för att ta bort stubben när vi ändå fällt trädet!

Vi rekommenderar stubbfräsning som är ett smidigare alternativ till att gräva upp stubben. Fräsning innebär i regel ingen åverkan på gräsmattan, trots att maskinen väger ett halvt ton. Kvar blir ett decimeterdjupt hål (som du lätt fyller igen med jord) och en hög med flis.